La còvid19 ens ha obligat a parar l'activitat, però estem treballant perquè la Temporada 2020/2021 torni a ser ben plena.