Agenda

 
2022
Diumenge
24 Abril
11h.
Barcelona · Palau de la Música

Passió segons Sant Joan

Johann Sebastian Bach

Cor de Cambra del Palau · Xavier Puig, direcció
Passió Segons Sant Joan

Cor de Cambra del Palau
Orquestra Barroca Catalana

Elionor Martinez, soprano
Lara Morger, contralt
Joan Francesc Folqué, tenor
Oriol Mallart, baix
Matthew Thompson, evangelista

Xavier Puig, direcció