Orquestra Barroca Catalana · Condicions legals

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

Identitat: Orquestra Barroca Catalana
NIF:G60434487
Direcció social: Trullols, 1 (08035 Barcelona)
Correu electrònic: info@orquestrabarrocacatalana.com

L’Orquestra Barroca Catalana, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Finalitat del tractament

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, vostè queda informat sobre la forma en què l’Orquestra Barroca Catalana recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de correus electrònics o formularis en format paper, rebuts de forma presencial.

Se l’informa que les dades personals que vostè voluntàriament ens pugui facilitar mitjançant l’emplenament dels corresponents formularis, seran tractades amb confidencialitat i seran dedicades exclusivament a finalitats informatives.

En funció de les sol·licituds dels usuaris, les dades personals recollides seran tractades únicament per a les següents finalitats:

Enviament de comunicacions informatives sobre els concerts de l'Orquestra Barroca Catalana.
Enviament d'informació d'activitats que es puguin realitzar, més enllà dels concerts, i que es considerin d'interès per als usuaris.
- Enviament de promocions puntuals, descomptes o ofertes beneficioses per a l'espectador sobre els concerts de l'Orquestra.
- Enviament de possibles Butlletins o Newsletters.
Notificació de canvis i/o desenvolupaments importants relacionats amb la política de privacitat, avisos legals o funcionament de cockies.

Legitimació del tractament

Amb la finalitat de poder gestionar i dur a terme les accions anteriorment descrites, l’Orquestra Barroca Catalana l’informa que serà la responsable del tractament de les seves dades personals i de la informació que faciliti a l’hora d’omplir qualsevol formularien format paper o electrònic disponible al web.

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment explícit, el qual es demanarà en el moment que hagi de marcar la casella corresponent del formulari.

No facilitar la informació sol·licitada o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació sobre les activitats de l’Orquestra Barroca Catalana.

Comunicació de les dades

Les seves dades personals no seran tractades per a cap altra finalitat diferent a les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial. Tampoc es facilitaran mai a tercers.

En cas que ho vulgui, podrà donar-se de baixa d'aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant remissió de la seva petició a través del correu electrònic: amics@orquestrabarrocacatalana.com

Criteris de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran de forma indefinida, sempre que hi hagi un interès mutu per mantenir-les registrades i no es sol·liciti la supressió de la informació o una limitació del seu tractament.

En el moment en què ja no siguin necessàries per a la finalitat per ala qual van ser adquirides, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seva seudonimització o destrucció total.

Drets de les persones interessades

Com a membre de la base de dades de l’Orquestra Barroca Catalana vostè pot sol·licitar l’exercici dels següents drets:

- Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
- Dret d'accés, rectificació, limitació i supressió de les seves dades, així com també a oposar-se al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agdp.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Per exercir aquests drets haurà d’enviar un correu electrònic a amics@orquestrabarrocacatalana.com, indicant la seva sol·licitud, el seu nom i cognoms i el seu correu electrònic.

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. L’Orquestra Barroca Catalana ha adoptat totes les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat.

Canvis en la present política de privacitat

L’Orquestra Barroca Catalana es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les possibles novetats legislatives o jurisprudencials futures. Si es realitzen canvis materials a aquesta Política de Privacitat, se l’informarà de les noves circumstàncies a través d’un correu electrònic.

Legislació

En cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, la llei aplicable serà la regulada per la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.